Category: Vietnamese

Authentic Vietnamese food is the spice of life at Hoai Hue

El platillo más famoso de Hoai Hue es Bun Bo Hue, una condimentada sopa roja de caldo de res. Credit: Foto cortesía de Hoai Hue.

Hundreds of thousands of Vietnamese people immigrated to the United States after the Vietnam War. Many settled into communities such as City Heights, where they were surrounded by fellow Vietnamese, and reconnected to their family. The restaurant Hoai Hue was…

Rosa Parks celebra el Tet

Cientos de estudiantes y residentes de City Heights le dieron la bienvenida al Año de la Serpiente el 14 de febrero durante una celebración en la Escuela Primaria Rosa Parks. Los años del calendario lunar se representan a través de…

Rosa Parks celebrates Tet

Hundreds of students and other City Heights residents welcomed the Year of the Snake during a Feb. 14 Tet celebration at Rosa Parks Elementary School. Lunar calendar years are represented by 12 zodiac animals which rotate through 12-year periods. While…

San Diego Lantern Festival to light up Little Saigon

The Little Saigon Foundation invites you to celebrate a 2,000 year old tradition in front of Hoover High School from Aug. 17-19. The San Diego Lantern Festival features carnival rides and games, performances, authentic Vietnamese food, live music, the Miss…

Hội nghị giáo dục đã thúc đẩy phụ huynh học sinh cần có trách nhiệm trong giáo dục con cái

Tham gia vào cuộc hội nghị giáo dục gần đây đã giúp nhiều phụ huynh học sinh tại City Heights rút ra một kinh nghiệm sống. Angelica Rodriguez, mẹ của hai em học sinh tại Trường Trung Học Cơ Sở…

Bức tranh dán tường mới tại City Heights kết nối quá khứ, hiện tại, và tương lai của cộng đồng

City Heights Square Mini Park được thiết lập để đón nhận một bức tranh lịch sử văn hóa lớn được dán trên tường vào mùa xuân 2012.  Với khuôn khổ 18-by-50 foot đã được Price Charities đặt làm, là một…

FACES for the Future giúp học sinh trường trung học phổ thông Hoover High School chuẩn bị cho nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế và nhiều hơn nữa

Đã có một thời gian Sierra Jenson hầu hết là đạt điểm C’s trong lớp, nhưng trong ba năm qua, cô học trò tại trường trung học phổ thông Hoover High School đã học tập chăm chỉ để đạt được…