Một bước tiến lớn chăm sóc sức khỏe City Heights

Principal Thomas Liberto believes the health center will help improve attendance and student achievement

Trung Tâm Sức Khỏe trường Monroe Clark là một ví dụ điển hình của sự hợp tác giữa City Heights Partnership for Children và California Endowment, với mục đích ngừa bệnh và chăm sóc sức khỏe trong phạm vi trường học. Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe này là một trong bốn trường tại khu vực City Heights thuộc khối Hoover Cluster có trạm y tế đặt tại trường học. Trung tâm sức khỏe cùng với trường Monroe Clark đóng vai trò của một “ trường học cộng đồng” và sẽ cung cấp dịch vụ y tế cho hơn 2,400 trẻ em tại các trường như: Monroe Clark Middle School, Hamilton Elementary, Florence Joyner Elementary và Rowan Elementary.

Trước đây những dịch vụ sức khỏe này chỉ có tại Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng, hiện nay học sinh và các anh chị em của các em từ 18 tuổi trở xuống đều có thể sử dụng các dịch vụ sức khỏe miễn phí hoặc giá thấp để giúp cải thiện sức khỏe và gia tăng thành tích học tập cho các em.

Phong trào City Heights Partnership for Children là một nhóm gồm 35 thành viên gồm: dân cư, phụ huynh, giới trẻ, chính phủ, tổ chức bất vụ lợi, thương gia và từ thiện, hợp tác với nhau để cung cấp, sắp xếp các nguồn hổ trợ một cách có chiến lược. Cảm ơn California Endownment đối với những tài trợ rộng rãi; Khu học chánh thống nhất về quản lý đề án và xây dựng; Price Charities về tài trợ, lãnh đạo, điều khiển và phối hợp; Trung Tâm Sức Khỏe Gia Đình La Maestra và San Diego Family Care về nhân lực và dịch vụ sức khỏe; và tất cả các đối tác viên khác đã đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần vào sự thành công của trẻ em và thanh thiếu niên trong khu vực City Heights.